Kjellberg & Möller AB

Kjellberg & Möller AB är ett familjeägt företag som grundades redan 1939. Företaget utvecklar och förvaltar ett 50-tal hyresfastigheter runt om i Göteborg med totalt 1400 lägenheter. Fastigheterna ägs i sin tur av privata fastighetsägare. Utöver hyreslägenheterna förvaltar företaget även kontorslokaler och lagerlokaler.

Hyresfastigheterna är utspridda över hela Göteborg, från Frölundaborg i väst till Bagaregården i öst. Kjellberg & Möller AB förvaltar också lägenheter i de mer centrala delarna som Nordstaden, Vasastan, Linné och Johanneberg. Ute på Hisingen finns det två bostadshus, båda är belägna i närheten av Vågmästarplatsen. Lediga lägenheter annonseras via Boplats Göteborg.

Kjellberg & Möller AB

Bild: Kmab.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 778 30 85

E-post: info@kmab.se

Hemsida: www.kmab.se

Wallenstam

Wallenstam grundades 1944 och har sedan dess vuxit till att bli en av Göteborgs största aktörer då de gäller privata hyresvärdar. Företaget utvecklar och förvaltar fastigheter i både Göteborg och Stockholm, sammanlagt rör det sig om hela 9000 hyreslägenheter. I dagsläget bygger man ett flertal nya fastigheter runt om i staden vilket innebär fler nya hyreslägenheter.

I Göteborgsregionen förvaltar man flera bostadsfastigheter i de centrala delarna som Heden, Linnéstaden, Järntorget och Avenyområdet. Men bolaget förvaltar också bostadshus i närområdena som Mölndal, Mölnlycke, Hisingen och Lerum. Förvaltaren har en egen bostadsförmedling och de objekt som blir lediga annonseras under fliken ”Lediga lägenheter” på hemsidan. Genom att anmäla sitt intresse till lediga lägenheter får man löpande information med senaste nytt.

Wallenstam

Bild: Wallenstam.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 20 00 00

E-post: Ej angiven

Hemsida: www.wallenstam.se

Stig Hedlund Fastigheter

Stig Hedlund Fastigheter är en privat hyresvärd i Göteborg som äger och förvaltar både bostadshus och industrifastigheter. Bolaget förvaltar sammanlagt 330 hyreslägenheter – allt från små ettor till större familjelägenheter. Fastigheterna är belägna i Gårda, Lunden, Stampen, Kålltorp, Johanneberg och Krokslätt. Merparten av husen är uppförda under 30- och 50-talet.

I skrivandets stund bygger företaget en ny fastighet i Göteborgs södra centrum som kommer innehålla ytterligare 266 lägenheter. Inflyttning är planerad till första kvartalet under 2019 och uthyrningsprocessen sker i samarbete med Boplats Göteborg. Stig Hedlund Fastigheter använder sig även av Boplats då det gäller övriga hyreslägenheter som företaget förvaltar.

Stig Hedlund Fastigheter

Bild: Shfab.com

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 720 09 95

E-post: info@shfab.com

Hemsida: www.shfab.com

Källfelt Byggnads AB

Källfelt Byggnads AB har en spännande historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet. Sedan 1920-talet har företaget uppfört ett antal bostadshus i Göteborg (däribland landshövdingehus i Majorna) som man idag förvaltar. Totalt rör det sig om 1300 lägenheter och hela 90 000 kvm lokalyta i både Göteborg och Stockholm.

Då någon av hyreslägenheterna blir ledig så annonseras den på företagets hemsida under fliken ”Lediga lägenheter”. För att kunna söka lediga lägenheter så måste man först registrera sig under fliken ”Mina sidor”. Fyll i dina önskemål så får du information om lediga lägenheter som passar din profil.

Källfelt Byggnads AB

Bild: Kallfelt.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 69 70 00

E-post: info@kallfelt.se

Hemsida: www.kallfelt.se

Saxborn Fastigheter

Saxborn Fastigheter är ett familjeägt företag som startades redan 1975. Under årens lopp har bolaget, genom både förvärv och nyproduktion, byggt upp ett bestånd av centralt belägna bostadsfastigheter i Göteborg. Lägenheterna i de äldre bostadshusen har renoverats för att uppfylla dagens krav. Just nu har man också påbörjat en ny renoveringsomgång där fokus ligger på design och användarvänlighet.

Saxborns hyreslägenheter utgörs av allt från tvåor i landshövdingehus i Kålltorp till stora våningar i Vasastaden. Utöver dessa så kan företaget också erbjuda kontorshotell, butikslokaler, festlokaler och parkeringsplatser. I dagsläget har Saxborn Fastigheter ingen egen bostadskö, nya lägenheter som blir lediga annonseras på Boplats Göteborg.

Saxborn Fastigheter

Bild: Saxborn.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 7998500

E-post: kundservice@opalen.se

Hemsida: www.saxborn.se

Bygg-Göta Fastigheter AB

Bygg-Göta Fastigheter AB startade sin verksamhet för snart 60 år sedan och har under åren vuxit till att bli ett av Göteborgs större privatägda fastighetsbolag. I dagsläget har företaget lite drygt 100 egna fastigheter som rymmer både lägenheter och lokaler. Det totala antalet hyreslägenheter uppgår till cirka 1700 stycken, utöver dessa så finns det 650 affärslokaler.

Många av företagets fastigheter är belägna i de centrala delarna av staden, exempelvis Burgårdsgatan och Kristinelundsgatan. Men de har också bostadshus i Johanneberg, Frölunda, Hisingen och i Jonsered. Så fort någon av alla hyreslägenheter blir ledig så annonseras den ut på Boplats Göteborg. Förvaltaren har alltså ingen egen bostadskö.

Bygg-Göta Fastigheter AB

Bild: Bygg-gota.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 58 06 40

E-post: info@bygg-gota.se

Hemsida: www.bygg-gota.se

Sigillet Fastighets AB

Sigillet Fastighets AB är ett familjeägt företag baserat i Göteborg som startade sin verksamhet 1981. Företaget förvaltar lägenheter och kontorslokaler i Göteborg, Kungälv och Stockholm. Fastighetsbeståndet i Göteborg är utspritt över hela staden, allt från Majorna och Linné till Kålltorp och Lunden.

När det gäller uthyrning av lediga lägenheter i Göteborg och Kungälv så hänvisar Sigillet Fastighets AB till Boplats Göteborg. Förvaltaren har alltså ingen egen bostadskö i dagsläget. Du kan dock kontakta Sigillet direkt med hjälp av uppgifterna här nedan. Medlemskap i Boplats kostar 100 kronor per år.

Sigillet Fastighets AB

Bild: Sigillet-fastighet.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 10 54 80

E-post: info@sigillet-fastighet.se

Hemsida: www.sigillet-fastighet.se

Gunnar Zetterberg Byggnads AB

Gunnar Zetterberg Byggnads AB inledde sin verksamhet redan i början av 1900-talet. Företaget startades som Byggnadsfirman Zetterberg A.- B och redan från början fokuserade man på storstäderna Göteborg och Stockholm. I slutet av 60-talet påbörjades byggandet av egna fastigheter i städerna och idag ägnar sig företaget åt förvaltning av dessa.

Då det gäller Göteborgsregionen så äger och förvaltar Gunnar Zetterberg Byggnads AB fastigheter på Linnégatan och Södra Vägen. Det finns också ett antal lägenheter på Lilla Grevegårdsgatan samt Lunnagatan. De objekt som blir lediga annonseras ut på Boplats Göteborg.

Gunnar Zetterberg Byggnads AB

Bild: Gzetterberg.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 81 82 40

E-post: info@gzetterberg.se

Hemsida: www.gzetterberg.se

Bror Johansson & Co

Bror Johansson & Co startade sin verksamhet redan på 30-talet och är därmed inne på tredje generationen. Företaget äger och förvaltar idag ett stort antal hyreslägenheter och lokaler i Olskroken, Lunden och innerstaden (Drottninggatan). Bror Johansson förvaltar också ett antal lokaler och parkeringsplatser.

Då antalet intresseanmälningar varit enormt de senaste åren så beslutade man att från den 1:a maj 2018 inte ta emot fler. I dagsläget går det alltså inte att söka lägenheter direkt hos Bror Johansson & Co. På hemsidan skriver man att ny information ska publiceras under hösten.

Bror Johansson & Co

Bild: Brorjohansson.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 707 77 60

E-post: Kontaktformulär på hemsidan

Hemsida: www.brorjohansson.se

Amlövs Fastighetsförvaltning AB

Amlövs Fastighetsförvaltning AB är ett modernt bostadsföretag vars historia sträcker sig flera generationer bakåt i tiden. Företaget förvaltar idag nästan 900 lägenheter i Kallebäck, Lunden, Högsbo och på flera andra platser i Göteborg. Merparten av fastigheterna uppfördes på 40-, 50- och 60-talet och byggdes då av företaget själva.

Då det dyker upp lediga bostäder hos Amlövs Fastighetsförvaltning AB så annonseras dessa på Boplats Göteborg. I dagsläget går det alltså inte att skicka intresseanmälningar via förvaltarens hemsida. Det är dock möjligt att kontakta Amlövs Fastighetsförvaltning direkt och uppgifterna hittar du här nedan.

Amlövs Fastighetsförvaltning AB

Bild: Amlovs.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 40 04 40

E-post: info@amlovs.se

Hemsida: www.amlovs.se