Kjellberg & Möller AB

Kjellberg & Möller AB är ett familjeägt företag som grundades redan 1939. Företaget utvecklar och förvaltar ett 50-tal hyresfastigheter runt om i Göteborg med totalt 1400 lägenheter. Fastigheterna ägs i sin tur av privata fastighetsägare. Utöver hyreslägenheterna förvaltar företaget även kontorslokaler och lagerlokaler.

Hyresfastigheterna är utspridda över hela Göteborg, från Frölundaborg i väst till Bagaregården i öst. Kjellberg & Möller AB förvaltar också lägenheter i de mer centrala delarna som Nordstaden, Vasastan, Linné och Johanneberg. Ute på Hisingen finns det två bostadshus, båda är belägna i närheten av Vågmästarplatsen. Lediga lägenheter annonseras via Boplats Göteborg.

Kjellberg & Möller AB

Bild: Kmab.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 778 30 85

E-post: info@kmab.se

Hemsida: www.kmab.se

Sjögren Byggnads AB

Sjögren Byggnads AB startades 1978 och då med avsikten att äga, förvalta och bygga om fastigheter i centrala Göteborg. Sedan bolaget bildades har man byggt om och renoverat cirka 600 lägenheter och lokaler. Idag ägnar sig företaget åt förvaltning av dessa.

Merparten av Sjögrens fastigheter återfinns i de västra delarna av staden som exempelvis Järntorget, Långgatorna och Masthugget. Sjögren Byggnads AB har ingen egen bostadskö, utan hänvisar istället till Boplats Göteborg. Då någon av förvaltarens hyreslägenheter blir ledig så annonseras den ut på Boplats, kostnaden för att stå med i bostadskön är i dagsläget 100 kronor per år.

Sjögren Byggnads AB

Bild: Sjogren-bygg.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 24 20 60

E-post: info@sjogren-bygg.se

Hemsida: www.sjogren-bygg.se

Sahlin Fastigheter AB

Sahlin Fastigheter AB är ett familjeägt företag som startade sin verksamhet tidigt 60-tal. Redan från början hade bolaget som mål att äga, utveckla och förvalta fastigheter i Göteborg med omnejd. En del av de lägenheter som förvaltas återfinns på Södra Vägen och i Lorensberg, alltså i de centrala delarna av stan. Utöver dessa så finns det också möjlighet att hyra parkeringsplats eller affärslokal.

Sahlin Fastigheter har en egen intern bostadskö där man kan söka lägenheter som blir lediga. I ansökan bifogar man namn, ålder, kontaktuppgifter samt vilken typ av lägenhet man söker. Alla ansökningar hamnar i en intressebank och därifrån väljer företaget ut lämpliga hyresgäster.

Sahlin Fastigheter AB

Bild: Sahlinfastigheter.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 81 53 70

E-post: info@sahlinfastigheter.se

Hemsida: www.sahlinfastigheter.se

O.Bohlin Byggnads AB

O.Bohlin Byggnads AB har en historia som sträcker sig tillbaka till början av 70-talet då grundaren Olle Bohlin startade företaget Svenska Ekonomibyggen AB. Till en början arbetade företaget med att renovera och rusta upp villor i Göteborg. Ett par år senare bytte man inriktning och fokuserade istället på att bygga om och förvalta bostadsfastigheter. Mellan mitten av 70-talet fram till mitten av 90-talet renoverades över 1500 lägenheter.

Idag ägnar sig O.Bohlin Byggnads AB endast åt förvaltning av sina fastigheter som är belägna i Flatås, Högsbo och på Chalmersgatan mitt i stan. Enligt uppgifter på företagets hemsida så tar man inte emot ansökningar just nu. Det framgår inte heller om lediga lägenheter annonseras på Boplats Göteborg.

O.Bohlin Byggnads AB

Bild: Bohlinbygg.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 17 83 00

E-post: info@bohlinbygg.se

Hemsida: www.bohlinbygg.se

Wallenstam

Wallenstam grundades 1944 och har sedan dess vuxit till att bli en av Göteborgs största aktörer då de gäller privata hyresvärdar. Företaget utvecklar och förvaltar fastigheter i både Göteborg och Stockholm, sammanlagt rör det sig om hela 9000 hyreslägenheter. I dagsläget bygger man ett flertal nya fastigheter runt om i staden vilket innebär fler nya hyreslägenheter.

I Göteborgsregionen förvaltar man flera bostadsfastigheter i de centrala delarna som Heden, Linnéstaden, Järntorget och Avenyområdet. Men bolaget förvaltar också bostadshus i närområdena som Mölndal, Mölnlycke, Hisingen och Lerum. Förvaltaren har en egen bostadsförmedling och de objekt som blir lediga annonseras under fliken ”Lediga lägenheter” på hemsidan. Genom att anmäla sitt intresse till lediga lägenheter får man löpande information med senaste nytt.

Wallenstam

Bild: Wallenstam.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 20 00 00

E-post: Ej angiven

Hemsida: www.wallenstam.se

Stig Hedlund Fastigheter

Stig Hedlund Fastigheter är en privat hyresvärd i Göteborg som äger och förvaltar både bostadshus och industrifastigheter. Bolaget förvaltar sammanlagt 330 hyreslägenheter – allt från små ettor till större familjelägenheter. Fastigheterna är belägna i Gårda, Lunden, Stampen, Kålltorp, Johanneberg och Krokslätt. Merparten av husen är uppförda under 30- och 50-talet.

I skrivandets stund bygger företaget en ny fastighet i Göteborgs södra centrum som kommer innehålla ytterligare 266 lägenheter. Inflyttning är planerad till första kvartalet under 2019 och uthyrningsprocessen sker i samarbete med Boplats Göteborg. Stig Hedlund Fastigheter använder sig även av Boplats då det gäller övriga hyreslägenheter som företaget förvaltar.

Stig Hedlund Fastigheter

Bild: Shfab.com

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 720 09 95

E-post: info@shfab.com

Hemsida: www.shfab.com

Källfelt Byggnads AB

Källfelt Byggnads AB har en spännande historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet. Sedan 1920-talet har företaget uppfört ett antal bostadshus i Göteborg (däribland landshövdingehus i Majorna) som man idag förvaltar. Totalt rör det sig om 1300 lägenheter och hela 90 000 kvm lokalyta i både Göteborg och Stockholm.

Då någon av hyreslägenheterna blir ledig så annonseras den på företagets hemsida under fliken ”Lediga lägenheter”. För att kunna söka lediga lägenheter så måste man först registrera sig under fliken ”Mina sidor”. Fyll i dina önskemål så får du information om lediga lägenheter som passar din profil.

Källfelt Byggnads AB

Bild: Kallfelt.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 69 70 00

E-post: info@kallfelt.se

Hemsida: www.kallfelt.se

Saxborn Fastigheter

Saxborn Fastigheter är ett familjeägt företag som startades redan 1975. Under årens lopp har bolaget, genom både förvärv och nyproduktion, byggt upp ett bestånd av centralt belägna bostadsfastigheter i Göteborg. Lägenheterna i de äldre bostadshusen har renoverats för att uppfylla dagens krav. Just nu har man också påbörjat en ny renoveringsomgång där fokus ligger på design och användarvänlighet.

Saxborns hyreslägenheter utgörs av allt från tvåor i landshövdingehus i Kålltorp till stora våningar i Vasastaden. Utöver dessa så kan företaget också erbjuda kontorshotell, butikslokaler, festlokaler och parkeringsplatser. I dagsläget har Saxborn Fastigheter ingen egen bostadskö, nya lägenheter som blir lediga annonseras på Boplats Göteborg.

Saxborn Fastigheter

Bild: Saxborn.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 7998500

E-post: kundservice@opalen.se

Hemsida: www.saxborn.se

Bygg-Göta Fastigheter AB

Bygg-Göta Fastigheter AB startade sin verksamhet för snart 60 år sedan och har under åren vuxit till att bli ett av Göteborgs större privatägda fastighetsbolag. I dagsläget har företaget lite drygt 100 egna fastigheter som rymmer både lägenheter och lokaler. Det totala antalet hyreslägenheter uppgår till cirka 1700 stycken, utöver dessa så finns det 650 affärslokaler.

Många av företagets fastigheter är belägna i de centrala delarna av staden, exempelvis Burgårdsgatan och Kristinelundsgatan. Men de har också bostadshus i Johanneberg, Frölunda, Hisingen och i Jonsered. Så fort någon av alla hyreslägenheter blir ledig så annonseras den ut på Boplats Göteborg. Förvaltaren har alltså ingen egen bostadskö.

Bygg-Göta Fastigheter AB

Bild: Bygg-gota.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 58 06 40

E-post: info@bygg-gota.se

Hemsida: www.bygg-gota.se

Sigillet Fastighets AB

Sigillet Fastighets AB är ett familjeägt företag baserat i Göteborg som startade sin verksamhet 1981. Företaget förvaltar lägenheter och kontorslokaler i Göteborg, Kungälv och Stockholm. Fastighetsbeståndet i Göteborg är utspritt över hela staden, allt från Majorna och Linné till Kålltorp och Lunden.

När det gäller uthyrning av lediga lägenheter i Göteborg och Kungälv så hänvisar Sigillet Fastighets AB till Boplats Göteborg. Förvaltaren har alltså ingen egen bostadskö i dagsläget. Du kan dock kontakta Sigillet direkt med hjälp av uppgifterna här nedan. Medlemskap i Boplats kostar 100 kronor per år.

Sigillet Fastighets AB

Bild: Sigillet-fastighet.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 10 54 80

E-post: info@sigillet-fastighet.se

Hemsida: www.sigillet-fastighet.se