Gunnar Zetterberg Byggnads AB

Gunnar Zetterberg Byggnads AB inledde sin verksamhet redan i början av 1900-talet. Företaget startades som Byggnadsfirman Zetterberg A.- B och redan från början fokuserade man på storstäderna Göteborg och Stockholm. I slutet av 60-talet påbörjades byggandet av egna fastigheter i städerna och idag ägnar sig företaget åt förvaltning av dessa.

Då det gäller Göteborgsregionen så äger och förvaltar Gunnar Zetterberg Byggnads AB fastigheter på Linnégatan och Södra Vägen. Det finns också ett antal lägenheter på Lilla Grevegårdsgatan samt Lunnagatan. De objekt som blir lediga annonseras ut på Boplats Göteborg.

Gunnar Zetterberg Byggnads AB

Bild: Gzetterberg.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 81 82 40

E-post: info@gzetterberg.se

Hemsida: www.gzetterberg.se

Lämna en kommentar