Kjellberg & Möller AB

Kjellberg & Möller AB är ett familjeägt företag som grundades redan 1939. Företaget utvecklar och förvaltar ett 50-tal hyresfastigheter runt om i Göteborg med totalt 1400 lägenheter. Fastigheterna ägs i sin tur av privata fastighetsägare. Utöver hyreslägenheterna förvaltar företaget även kontorslokaler och lagerlokaler.

Hyresfastigheterna är utspridda över hela Göteborg, från Frölundaborg i väst till Bagaregården i öst. Kjellberg & Möller AB förvaltar också lägenheter i de mer centrala delarna som Nordstaden, Vasastan, Linné och Johanneberg. Ute på Hisingen finns det två bostadshus, båda är belägna i närheten av Vågmästarplatsen. Lediga lägenheter annonseras via Boplats Göteborg.

Kjellberg & Möller AB

Bild: Kmab.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 778 30 85

E-post: info@kmab.se

Hemsida: www.kmab.se

Wallenstam

Wallenstam grundades 1944 och har sedan dess vuxit till att bli en av Göteborgs största aktörer då de gäller privata hyresvärdar. Företaget utvecklar och förvaltar fastigheter i både Göteborg och Stockholm, sammanlagt rör det sig om hela 9000 hyreslägenheter. I dagsläget bygger man ett flertal nya fastigheter runt om i staden vilket innebär fler nya hyreslägenheter.

I Göteborgsregionen förvaltar man flera bostadsfastigheter i de centrala delarna som Heden, Linnéstaden, Järntorget och Avenyområdet. Men bolaget förvaltar också bostadshus i närområdena som Mölndal, Mölnlycke, Hisingen och Lerum. Förvaltaren har en egen bostadsförmedling och de objekt som blir lediga annonseras under fliken ”Lediga lägenheter” på hemsidan. Genom att anmäla sitt intresse till lediga lägenheter får man löpande information med senaste nytt.

Wallenstam

Bild: Wallenstam.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 20 00 00

E-post: Ej angiven

Hemsida: www.wallenstam.se

Källfelt Byggnads AB

Källfelt Byggnads AB har en spännande historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet. Sedan 1920-talet har företaget uppfört ett antal bostadshus i Göteborg (däribland landshövdingehus i Majorna) som man idag förvaltar. Totalt rör det sig om 1300 lägenheter och hela 90 000 kvm lokalyta i både Göteborg och Stockholm.

Då någon av hyreslägenheterna blir ledig så annonseras den på företagets hemsida under fliken ”Lediga lägenheter”. För att kunna söka lediga lägenheter så måste man först registrera sig under fliken ”Mina sidor”. Fyll i dina önskemål så får du information om lediga lägenheter som passar din profil.

Källfelt Byggnads AB

Bild: Kallfelt.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 69 70 00

E-post: info@kallfelt.se

Hemsida: www.kallfelt.se

Bygg-Göta Fastigheter AB

Bygg-Göta Fastigheter AB startade sin verksamhet för snart 60 år sedan och har under åren vuxit till att bli ett av Göteborgs större privatägda fastighetsbolag. I dagsläget har företaget lite drygt 100 egna fastigheter som rymmer både lägenheter och lokaler. Det totala antalet hyreslägenheter uppgår till cirka 1700 stycken, utöver dessa så finns det 650 affärslokaler.

Många av företagets fastigheter är belägna i de centrala delarna av staden, exempelvis Burgårdsgatan och Kristinelundsgatan. Men de har också bostadshus i Johanneberg, Frölunda, Hisingen och i Jonsered. Så fort någon av alla hyreslägenheter blir ledig så annonseras den ut på Boplats Göteborg. Förvaltaren har alltså ingen egen bostadskö.

Bygg-Göta Fastigheter AB

Bild: Bygg-gota.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 58 06 40

E-post: info@bygg-gota.se

Hemsida: www.bygg-gota.se

Sigillet Fastighets AB

Sigillet Fastighets AB är ett familjeägt företag baserat i Göteborg som startade sin verksamhet 1981. Företaget förvaltar lägenheter och kontorslokaler i Göteborg, Kungälv och Stockholm. Fastighetsbeståndet i Göteborg är utspritt över hela staden, allt från Majorna och Linné till Kålltorp och Lunden.

När det gäller uthyrning av lediga lägenheter i Göteborg och Kungälv så hänvisar Sigillet Fastighets AB till Boplats Göteborg. Förvaltaren har alltså ingen egen bostadskö i dagsläget. Du kan dock kontakta Sigillet direkt med hjälp av uppgifterna här nedan. Medlemskap i Boplats kostar 100 kronor per år.

Sigillet Fastighets AB

Bild: Sigillet-fastighet.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 10 54 80

E-post: info@sigillet-fastighet.se

Hemsida: www.sigillet-fastighet.se

Ivar Kjellberg Fastighets AB

Ivar Kjellberg Fastighets AB grundades så tidigt som 1932 och är ett fastighetsföretag som i huvudsak är inriktat mot bostadsförvaltning. Företaget förvaltar 1350 lägenheter i allt från Kvillebäcken på Hisingen till Olskroken och Lunden i de östra delarna av Göteborg. De har dessutom lägenheter i de centrala delarna som Linnéstaden och Vasastaden.

Ivar Kjellberg Fastighets AB har en egen bostadskö som man kan anmäla sig till, men många av de lediga objekten återfinns också på Boplats. Om man anmäler sig till förvaltarens intressebank så måste man också se till att uppgifterna uppdateras kontinuerligt. Minst var 6:e månad gäller, annars finns det risk att intresseansökan tas bort.

Ivar Kjellberg Fastighets AB

Bild: Kjellberg.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 799 84 84

E-post: fastighet@kjellberg.se

Hemsida: www.ikfab.kjellberg.se

Botrygg AB

Botrygg AB bildades 1981 och gick då under namnet Fastighetsbolaget Duvkullen HB. Fastighetsbeståndet var till en början koncentrerat till Linköping, men idag har företaget också bostadslägenheter i Stockholm och Göteborg. Det totala antalet objekt uppgår till drygt 3500 stycken.

I Göteborgsområdet har Botrygg lägenheter på Bjurslättsplan, Trekantsgatan och Örebrogatan. Samtliga är belägna centralt på Hisingen. I skrivandets stund byggs det dessutom ett antal nya lägenheter på Selma Lagerlöfs Torg. Botrygg AB har en egen bostadskö som man anmäler sig till på deras hemsida, se till att uppdatera din ansökan med jämna mellanrum.

Botrygg AB

Bild: Botrygg.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 010 – 516 3000

E-post: info@botrygg.se

Hemsida: www.botrygg.se

Derome Förvaltning

Derome Förvaltning har sedan 20 år tillbaka byggt och förvärvat fastigheter för långsiktig förvaltning och uthyrning. Företagets erfarenhet av fastighetsförvaltning sträcker sig dock tillbaka till början av 80-talet då de första fastigheterna byggdes. I dagsläget har Derome Förvaltning drygt 130 lägenheter i Torslanda och Mölnlycke, det finns också planer på att förvärva bostadshus på flera andra platser i Göteborg.

Det kanske mest intressant med Derome Förvaltning är att de har en egen intern bostadskö, man behöver alltså inte gå via Boplats Göteborg. När du skickat in ansökan får du ett bekräftelsebrev att du står med i kön till lediga lägenheter. Se till att dina uppgifter är uppdaterade med jämna mellanrum, det gäller i huvudsak din e-post och adress.

Derome Förvaltning

Bild: Deromeforvaltning.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0340 – 66 64 30

E-post: forvaltning@derome.se

Hemsida: www.deromeforvaltning.se

Västra Linden AB

Västra Linden AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar bostadslägenheter på centrala Hisingen och i Gamlestan. Det totala antalet hyreslägenheter uppgår till lite drygt 240 stycken och dessa återfinns på Smörbollsgatan, Verkmästaregatan och Norra Säterigatan med flera.

Eftersom trycket på bostadsmarknaden är så pass hårt idag så tar Västra Linden AB inte längre emot ansökningar via sin hemsida. Då någon av hyresvärdens lägenheter blir tillgänglig så annonseras den ut på Boplats Göteborg. Sedan en tid tillbaka kostar det 100 kronor per år att vara med i Boplats, det kan dock ta relativt lång tid innan man får ett första erbjudande.

Bild: Vastralinden.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 22 92 84

E-post: info@vastralinden.se

Hemsida: www.vastralinden.se

Bostjärnan AB

Företaget Bostjärnan AB förvaltar fastigheter i samtliga delar av Göteborg. Det totala antalet hyreslägenheter uppgår idag till fler än 1600 stycken. Tidigare kunde man söka till Bostjärnans lägenheter via deras hemsida, numera hänvisar hyresvärden till Boplats Göteborg likt många andra förvaltare.

Som ovan nämnt så förvaltar Bostjärnan AB lägenheter på flera platser i Göteborg. I de centrala delarna av stan gäller Wadmansgatan och Spaldingsgatan som ligger ett stenkast från Liseberg och Avenyn. Längre västerut hittar man lägenheter på Godhemsgatan och Orustgatan som ligger i det allt mer populära Majorna.

Bostjärnan AB

Bild: Bostjarnan.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 18 94 37

E-post: goteborg@bostjarnan.se

Hemsida: www.bostjarnan.se