Ivar Kjellberg Fastighets AB

Ivar Kjellberg Fastighets AB grundades så tidigt som 1932 och är ett fastighetsföretag som i huvudsak är inriktat mot bostadsförvaltning. Företaget förvaltar 1350 lägenheter i allt från Kvillebäcken på Hisingen till Olskroken och Lunden i de östra delarna av Göteborg. De har dessutom lägenheter i de centrala delarna som Linnéstaden och Vasastaden.

Ivar Kjellberg Fastighets AB har en egen bostadskö som man kan anmäla sig till, men många av de lediga objekten återfinns också på Boplats. Om man anmäler sig till förvaltarens intressebank så måste man också se till att uppgifterna uppdateras kontinuerligt. Minst var 6:e månad gäller, annars finns det risk att intresseansökan tas bort.

Ivar Kjellberg Fastighets AB

Bild: Kjellberg.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 799 84 84

E-post: fastighet@kjellberg.se

Hemsida: www.ikfab.kjellberg.se

Örgryte Bostads AB

Örgryte Bostads AB äger och förvaltar en hyresfastighet vid Prästgårdsängen – ett bostadsområde i stadsdelen Örgryte i Göteborg. I huset finns 442 lägenheter samt ett antal kommersiella verksamheter och kontor. Området Prästgårdsängen ska bli ännu större, förhoppningsvis startar snart bygget av ytterligare 440 lägenheter.

Örgryte Bostads AB har en egen bostadskö, men i skrivandets stund är den stängd för nya registreringar resten av år 2018. Först när de nya lägenheterna i området står färdiga kan kön komma att öppnas upp igen, alternativt återfinns dessa då på Boplats Göteborg likt många andra.

Örgryte Bostads AB

Bild: Prastgardsangen.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 40 12 40

E-post: info@oba.se

Hemsida: www.prastgardsangen.se

Robert Dicksons stiftelse

Robert Dicksons stiftelse är en privat verksamhetsstiftelse som äger, förvaltar och bygger hyreslägenheter i Göteborg. Stiftelsen förvaltar lägenheter i Järnbrott i de södra delarna av stan till Gårdsten i de nordvästra delarna. De har också lägenheter i de mer centrala delarna som Annedal och Haga.

Robert Dicksons stiftelse har ett eget kösystem som bygger på att man som sökande själv anmäler sitt intresse via hemsidan. Är du 16 år eller äldre kan du registrera i bostadskön, tänk dock på att din ansökan måste vara aktiv. För att uppdatera din köplats behöver du logga in med jämna mellanrum, om så inte sker inom 6 månader försvinner köplatsen.

Robert Dicksons stiftelse

Bild: Robertdicksons.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 381 64 00

E-post: info@robertdicksons.se

Hemsida: www.robertdicksons.se

Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co

Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co har sedan mer än 50 år tillbaka förvaltat lägenhetshus och lokaler i Göteborg. Företaget förvaltar idag hundratals bostadslägenheter i Sandarna, Högsbo och Bergsjön. Curt Lundahl & Co har för avsikt att köpa upp fler byggnader framöver vilket ger fler lägenheter för uthyrning.

Till skillnad från många andra privata hyresvärdar så hänvisar Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co inte till Boplats Göteborg. Är man intresserad av att hyra en lägenhet så kan man kontakta företaget direkt via telefon. Öppettiderna är måndag-fredag på förmiddagen och eftermiddagen, kontaktuppgifterna följer här nedan.

Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co

Bild: Byggnadsbolaget.com

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 704 17 00

E-post: Ej angiven

Hemsida: www.byggnadsbolaget.com

Västerstaden

Västerstaden grundades redan 1970 i syfte att förvalta Handelsbankens fastigheter. Idag förvaltar företaget drygt 3500 lägenheter i bland annat Lerum och Stenungsund. Under år 2018 förvärvades lägenhetsfastigheter även i Kålltorp och Johanneberg. Utöver bostadslägenheter så erbjuds också cirka 300 lokaler samt ett stort antal parkeringsplatser runt om stan.

När det gäller lediga lägenheter inom Göteborg så förmedlas dessa via Boplats Göteborg. Övriga objekt för uthyrning hittar man på förvaltarens hemsida under fliken ”Bostäder” i menyn. Förhoppningsvis kommer fler hyreshus i Göteborg förvärvas inom kort. Som nämnts tidigare så kostar det 100 kronor om året att stå med i Boplats.

Västerstaden

Bild: Vasterstaden.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 80 07 80

E-post: info@vasterstaden.se

Hemsida: www.vasterstaden.se

Derome Förvaltning

Derome Förvaltning har sedan 20 år tillbaka byggt och förvärvat fastigheter för långsiktig förvaltning och uthyrning. Företagets erfarenhet av fastighetsförvaltning sträcker sig dock tillbaka till början av 80-talet då de första fastigheterna byggdes. I dagsläget har Derome Förvaltning drygt 130 lägenheter i Torslanda och Mölnlycke, det finns också planer på att förvärva bostadshus på flera andra platser i Göteborg.

Det kanske mest intressant med Derome Förvaltning är att de har en egen intern bostadskö, man behöver alltså inte gå via Boplats Göteborg. När du skickat in ansökan får du ett bekräftelsebrev att du står med i kön till lediga lägenheter. Se till att dina uppgifter är uppdaterade med jämna mellanrum, det gäller i huvudsak din e-post och adress.

Derome Förvaltning

Bild: Deromeforvaltning.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0340 – 66 64 30

E-post: forvaltning@derome.se

Hemsida: www.deromeforvaltning.se

Västra Linden AB

Västra Linden AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar bostadslägenheter på centrala Hisingen och i Gamlestan. Det totala antalet hyreslägenheter uppgår till lite drygt 240 stycken och dessa återfinns på Smörbollsgatan, Verkmästaregatan och Norra Säterigatan med flera.

Eftersom trycket på bostadsmarknaden är så pass hårt idag så tar Västra Linden AB inte längre emot ansökningar via sin hemsida. Då någon av hyresvärdens lägenheter blir tillgänglig så annonseras den ut på Boplats Göteborg. Sedan en tid tillbaka kostar det 100 kronor per år att vara med i Boplats, det kan dock ta relativt lång tid innan man får ett första erbjudande.

Bild: Vastralinden.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 22 92 84

E-post: info@vastralinden.se

Hemsida: www.vastralinden.se

Bostjärnan AB

Företaget Bostjärnan AB förvaltar fastigheter i samtliga delar av Göteborg. Det totala antalet hyreslägenheter uppgår idag till fler än 1600 stycken. Tidigare kunde man söka till Bostjärnans lägenheter via deras hemsida, numera hänvisar hyresvärden till Boplats Göteborg likt många andra förvaltare.

Som ovan nämnt så förvaltar Bostjärnan AB lägenheter på flera platser i Göteborg. I de centrala delarna av stan gäller Wadmansgatan och Spaldingsgatan som ligger ett stenkast från Liseberg och Avenyn. Längre västerut hittar man lägenheter på Godhemsgatan och Orustgatan som ligger i det allt mer populära Majorna.

Bostjärnan AB

Bild: Bostjarnan.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 18 94 37

E-post: goteborg@bostjarnan.se

Hemsida: www.bostjarnan.se

Carl Dahlberg Fastigheter AB

Carl Dahlberg Fastigheter AB har bedrivit fastighetsförvaltning sedan 30-talet. Idag har företaget 6 hyresfastigheter i Göteborg som sammanlagt innehåller 170 lägenheter. Dessa är belägna i Flatås, Lunden och flertalet platser på Hisingen som Kvilletorget och Hjalmar Brantingsplatsen.

Vill du söka någon av lägenheterna hos Carl Dahlberg Fastigheter AB så måste du först fylla i ansökningsformuläret som finns på sidan. Tänk på att formuläret måste signeras för att ansökan ska godkännas. Då ansökan är mottagen och införd i systemet står man med i ett års tid. För att fortsätta stå kvar i kön efter den här tiden måste ansökan förnyas.

Carl Dahlberg Fastigheter AB

Bild: Carldahlberg.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 47 21 27

E-post: info@carldahlberg.se

Hemsida: www.carldahlberg.se

Skanses Fastigheter

Skanses Fastigheter startade sin verksamhet i mitten av 70-talet och är idag ett privatägt fastighetsbolag. Företaget förvaltar över 470 lägenheter samt ett stort antal p-platser och lokaler. Hyreslägenheterna finns i Lorensberg, Vasastaden och Kallebäck.

För att söka till någon av hyresrätterna hos Skanses Fastigheter behöver man fylla i en enkel ansökan på hemsidan. Här uppger man sitt namn, telefonnummer och e-postadress samt anger vilken av gatorna som är aktuell. Man kan dessutom fylla i extra önskemål om balkong eller storlek på lägenheten. Uppdatera din intresseanmälan ofta för att behålla din plats i kön.

Skanses Fastigheter

Bild: Skansesfastigheter.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 773 95 15

E-post: po.skanse@telia.com

Hemsida: www.skansesfastigheter.se