Fredriksborgs Fastighets AB

Fredriksborgs Fastighets AB är ett är ett privatägt fastighetsbolag som förvaltar bostadsfastigheter och industrifastigheter. Fastigheterna är belägna i centrala Göteborg samt i Mölndal. Företaget förvaltar dessutom ett hotell på Smögen.

Det framgår inte på hemsidan var de olika lägenheterna återfinns. Istället hänvisar man till kontakt via telefon eller e-post, dessa kontaktuppgifter finner du här nedan. Lämna ett meddelande så återkopplar någon av medarbetarna inom kort.

Fredriksborgs Fastighets AB

Bild: Fredriksborgsfastighetsab.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 42 89 60

E-post: fborg@telia.com

Hemsida: www.fredriksborgsfastighetsab.se

Lämna en kommentar