Alexandersson Fastigheter i Göteborg AB

Alexandersson Fastigheter i Göteborg AB är ett familjeföretag som förvaltar hyresrätter i Masthugget, Majorna, Stampen och Åby i Mölndal. Utöver lägenheter så har Alexandersson också lokaler, p-platser och garageplatser runt om i Göteborg stad.

I dagsläget har Alexandersson Fastigheter ingen extern bostadskö, istället hänvisar man till Boplats Göteborg. Så fort någon av lägenheterna blir ledig så kan man söka den via Bostads-portalen, det förutsatt att man är medlem på sajten. I skrivandets stund kostar det 100 kronor per år att stå i kö hos Boplats, något som kanske ändras på sikt.

Alexandersson Fastigheter

Bild: Alexanderssons.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 42 10 70

E-post: info@alexanderssons.se

Hemsida: www.alexanderssons.se