Sjögren Byggnads AB

Sjögren Byggnads AB startades 1978 och då med avsikten att äga, förvalta och bygga om fastigheter i centrala Göteborg. Sedan bolaget bildades har man byggt om och renoverat cirka 600 lägenheter och lokaler. Idag ägnar sig företaget åt förvaltning av dessa.

Merparten av Sjögrens fastigheter återfinns i de västra delarna av staden som exempelvis Järntorget, Långgatorna och Masthugget. Sjögren Byggnads AB har ingen egen bostadskö, utan hänvisar istället till Boplats Göteborg. Då någon av förvaltarens hyreslägenheter blir ledig så annonseras den ut på Boplats, kostnaden för att stå med i bostadskön är i dagsläget 100 kronor per år.

Sjögren Byggnads AB

Bild: Sjogren-bygg.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 031 – 24 20 60

E-post: info@sjogren-bygg.se

Hemsida: www.sjogren-bygg.se